top of page
Business, Technology, Internet and network concept. Young businessman working on a virtual

Wskazanie badania klinicznego:

Umiarkowane do ciężkiego wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Ośrodek /ki prowadzące badanie:

Med-Gastr, Twoje Zdrowie

Okres trwania

22 tygodnie

Tytuł badania:

Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, wieloośrodkowe badanie fazy 1B mające na celu ocenę skuteczności, bezpieczeństwa i farmakokinetyki doustnego preparatu PF-07054894 u dorosłych uczestników w wieku 18-75 lat z umiarkowanym do ciężkiego wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego

Dostępne informacje na temat badania:

bottom of page