top of page
Business, Technology, Internet and network concept. Young businessman working on a virtual

Wskazanie badania klinicznego:

Umiarkowana do ciężkiej czynna postać wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

Ośrodek /ki prowadzące badanie:

Med-Gastr

Okres trwania

52 tygodnie

Tytuł badania:

Randomizowane, wieloośrodkowe badanie fazy 2 z podwójną ślepą próbą, kontrolowane placebo, mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności terapii indukcyjnej efawaleukiną alfa u pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej czynną postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

Dostępne informacje na temat badania:

bottom of page