top of page
Business, Technology, Internet and network concept. Young businessman working on a virtual

Wskazanie badania klinicznego:

Toczeń rumieniowaty (umiarkowany do ciężkiego)

Ośrodek /ki prowadzące badanie:

Intercor, Medyceusz

Okres trwania

60 tygodni

Tytuł badania:

Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, wieloośrodkowe badanie III fazy mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa telitaciceptu (RC18) w porównaniu z placebo u pacjentów z umiarkowanie lub ciężko aktywnym toczniem rumieniowatym układowym

Dostępne informacje na temat badania:

bottom of page