top of page
Business, Technology, Internet and network concept. Young businessman working on a virtual

Wskazanie badania klinicznego:

Stopa cukrzycowa

Ośrodek /ki prowadzące badanie:

Diab serwis

Okres trwania

8 tygodni

Tytuł badania:

Prospektywne, 8-tygodniowe, wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte badanie kliniczne porównujące skuteczność kliniczną i bezpieczeństwo Berovenalu z referencyjnym hydrożelem amorficznym u pacjentów z płytkim, niezakażonym, przewlekłym owrzodzeniem stopy cukrzycowej

Dostępne informacje na temat badania:

bottom of page