top of page
Business, Technology, Internet and network concept. Young businessman working on a virtual

Wskazanie badania klinicznego:

Przewlekła choroba nerek z Hiperkaliemią lub ryzykiem Hiperkaliemii

Ośrodek /ki prowadzące badanie:

Diab serwis

Okres trwania

104 tygodnie

Tytuł badania:

Międzynarodowe, randomizowane badanie III fazy z podwójnie ślepą próbą i grupą kontrolną placebo, mające na celu ocenę wpływu cyklokrzemianu sodu i cyrkonu na postęp przewlekłej choroby nerek (PChN) u osób z przewlekłą chorobą nerek i hiperkaliemią lub z ryzykiem hiperkaliemii

Dostępne informacje na temat badania:

bottom of page