top of page
Business, Technology, Internet and network concept. Young businessman working on a virtual

Wskazanie badania klinicznego:

Otyłość

Ośrodek /ki prowadzące badanie:

Diab serwis

Okres trwania

120 tygodni

Tytuł badania:

Randomizowane badanie III fazy z podwójnie ślepą próbą i grupą kontrolną placebo, mające na celu zbadanie wpływu tyrzepatidu na zmniejszenie zachorowalności i śmiertelności u dorosłych z otyłością

Dostępne informacje na temat badania:

bottom of page