top of page
Business, Technology, Internet and network concept. Young businessman working on a virtual

Wskazanie badania klinicznego:

Obwodowy ból neuropatyczny

Ośrodek /ki prowadzące badanie:

Diab serwis

Okres trwania

17 tygodni

Tytuł badania:

Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, wieloośrodkowe badanie kliniczne III fazy mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania pregabaliny o przedłużonym uwalnianiu raz na dobę i pregabaliny o natychmiastowym uwalnianiu w leczeniu obwodowego bólu neuropatycznego

Dostępne informacje na temat badania:

bottom of page