top of page
Business, Technology, Internet and network concept. Young businessman working on a virtual

Wskazanie badania klinicznego:

Niepowikłane zakażenia dolnych dróg moczowych (ostre lub nawracajce)

Ośrodek /ki prowadzące badanie:

Medyceusz

Okres trwania

28 dni

Tytuł badania:

Randomizowane, wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione, badanie III fazy z aktywną grupą kontrolną, oceniające skutecznoość i bezpieczeństwo Furazydyny w tabletkach 200 mg o przedłużonym uwalnianiu, w porównaniu z Nitrofurantoiny w kapsułkach 100 mg o przedłużonym uwalnianiu, w leczeniu pacjentów z niepowikłanymi infekcjami dolnych dróg moczowych (ostrymi lub nawracającymi)

Dostępne informacje na temat badania:

bottom of page