top of page
Business, Technology, Internet and network concept. Young businessman working on a virtual

Wskazanie badania klinicznego:

Migotanie przedsionków

Ośrodek /ki prowadzące badanie:

Med-Gastr

Okres trwania

33 miesiące

Tytuł badania:

Wieloośrodkowe, międzynarodowe, randomizowane, kontrolowane aktywnym komparatorem, podwójnie ślepe, podwójnie pozorowane, w grupach równoległych, 2-ramienne badanie fazy 3 mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa doustnego inhibitora FXIa asundexianu (BAY 2433334) z apiksabanem w profilaktyce udarów lub zatorowości systemowej u uczestników płci męskiej i żeńskiej w wieku 18 lat i starszych z migotaniem przedsionków zagrożonych udarem

Dostępne informacje na temat badania:

bottom of page