top of page
Business, Technology, Internet and network concept. Young businessman working on a virtual

Wskazanie badania klinicznego:

Miażdżycowa choroba układu sercowo-naczyniowego

Ośrodek /ki prowadzące badanie:

Intercor, Diab serwis, Twoje Zdrowie

Okres trwania

32 miesiące

Tytuł badania:

Randomizowane badanie fazy 3, kontrolowane za pomocą placebo, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, oceniające skutki stosowania obicetrapibu w dawce 10 mg u pacjentów z miażdżycową chorobą układu sercowo-naczyniowego (ASCVD), u których nie uzyskano wystarczającej kontroli choroby pomimo stosowania leków modyfikujących stężenie lipidów w maksymalnych tolerowanych dawkach

Dostępne informacje na temat badania:

bottom of page