top of page
Business, Technology, Internet and network concept. Young businessman working on a virtual

Wskazanie badania klinicznego:

Gastropareza cukrzycowa lub idiopatyczna

Ośrodek /ki prowadzące badanie:

Twoje Zdrowie

Okres trwania

18 tygodni

Tytuł badania:

Podwójnie ślepe, randomizowane, kontrolowane placebo badanie fazy IIb mające na celu ustalenie dawki, mające na celu ocenę skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji 12-tygodniowego leczenia naronaprydem u dorosłych uczestników z co najmniej umiarkowaną idiopatyczną lub cukrzycową gastroparezą

Dostępne informacje na temat badania:

bottom of page