top of page
Business, Technology, Internet and network concept. Young businessman working on a virtual

Wskazanie badania klinicznego:

Ciężka hipertriglicerydemia

Ośrodek /ki prowadzące badanie:

Medyceusz

Okres trwania

78 tygodni

Tytuł badania:

Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie fazy 3 dotyczące stosowania leku Olezarsen (ISIS 678354) podawanego podskórnie pacjentom z ciężką hipertriglicerydemią

Dostępne informacje na temat badania:

bottom of page