top of page
Business, Technology, Internet and network concept. Young businessman working on a virtual

Wskazanie badania klinicznego:

Choroba Leśniowskiego-Crohna postać aktywna

Ośrodek /ki prowadzące badanie:

Med-Gastr

Okres trwania

40 tygodni

Tytuł badania:

Wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy II prowadzone z randomizacją, metodą podwójnie ślepej próby, z grupą kontrolną otrzymującą placebo i z grupami równoległymi oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania preparatu VTX958 u pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej postacią aktywnej choroby Leśniowskiego-Crohna

Dostępne informacje na temat badania:

bottom of page