top of page
Business, Technology, Internet and network concept. Young businessman working on a virtual

Wskazanie badania klinicznego:

Zwłóknienie szpiku

Ośrodek /ki prowadzące badanie:

Ars Medical

Okres trwania

36 miesięcy

Tytuł badania:

Randomizowane, otwarte badanie fazy 3 mające na celu ocenę imetelstatu (GRN163L) w porównaniu z najlepszą dostępną terapią (BAT) u pacjentów z zwłóknieniem szpiku o średnim ryzyku-2 lub wysokim ryzyku (MF) z nawrotem/opornością (R/R) na leczenie inhibitorem kinazy Janus (JAK)

Dostępne informacje na temat badania:

bottom of page