top of page
Business, Technology, Internet and network concept. Young businessman working on a virtual

Wskazanie badania klinicznego:

Pacjenci zależni od transfuzji z zespołem mielodysplastycznym (MDS) o niskim lub średnim ryzyku IPSS (MDS)

Ośrodek /ki prowadzące badanie:

Ars Medical

Okres trwania

od 24 do 50 miesięcy

Tytuł badania:

Badanie oceniające imetelstat (GRN163L) u pacjentów zależnych od transfuzji z zespołem mielodysplastycznym (MDS) o niskim lub średnim ryzyku IPSS (MDS) o niskim lub średnim ryzyku nawrotowym/opornym na leczenie środkiem stymulującym erytropoezę (ESA).

Dostępne informacje na temat badania:

bottom of page