top of page
Business, Technology, Internet and network concept. Young businessman working on a virtual

Wskazanie badania klinicznego:

Niepłaskonabłonkowy niedrobnokomórkowy rak płuc

Ośrodek /ki prowadzące badanie:

Ars Medical

Okres trwania

-

Tytuł badania:

Randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo badanie fazy 2 oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania inupadenantu w skojarzeniu z karboplatyną i pemetreksedem u dorosłych chorych na niepłaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuc, u których wystąpiła progresja w wyniku immunoterapii

Dostępne informacje na temat badania:

bottom of page