top of page
Business, Technology, Internet and network concept. Young businessman working on a virtual

Wskazanie badania klinicznego:

Nieleczony rak piersi HER2 dodatni miejscowo zaawansowany lub z przerzutami

Ośrodek /ki prowadzące badanie:

Ars Medical

Okres trwania

86 miesięcy

Tytuł badania:

Randomizowane, otwarte badanie fazy III oceniające skuteczność i bezpieczeństwo giredestrantu w skojarzeniu z Phesgo w porównaniu z Phesgo po terapii indukcyjnej Phesgo + taksan u pacjentów z wcześniej nieleczonym rakiem piersi HER2-dodatnim, z dodatnim receptorem estrogenowym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami

Dostępne informacje na temat badania:

bottom of page