top of page
Business, Technology, Internet and network concept. Young businessman working on a virtual

Wskazanie badania klinicznego:

Niedrobnokomórkowy rak płuc

Ośrodek /ki prowadzące badanie:

Ars Medical

Okres trwania

-

Tytuł badania:

Randomizowane, otwarte badanie fazy 2/3 porównujące kobolimab + dostarlimab + docetaksel z dostarlimabem + docetaksel z samym docetakselem u uczestników z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuc, u których wystąpiła progresja po wcześniejszej terapii anty-PD-(L)1 i chemioterapii (COSTAR Lung)

Dostępne informacje na temat badania:

bottom of page