top of page
Business, Technology, Internet and network concept. Young businessman working on a virtual

Wskazanie badania klinicznego:

Nawrotowe/oporne na leczenie zwłóknienie szpiku

Ośrodek /ki prowadzące badanie:

Ars Medical

Okres trwania

36 miesięcy

Tytuł badania:

Randomizowane, otwarte badanie fazy 3 oceniające skuteczność i bezpieczeństwo navitoclakksu w skojarzeniu z ruksolitynibem w porównaniu z najlepszą dostępną terapią u pacjentów z nawrotowym/opornym na leczenie zwłóknieniem szpiku (TRANSFORM-2)

Dostępne informacje na temat badania:

bottom of page