top of page
Business, Technology, Internet and network concept. Young businessman working on a virtual

Wskazanie badania klinicznego:

Chłoniak rozlany z dużych komórek B

Ośrodek /ki prowadzące badanie:

Ars Medical

Okres trwania

24 tygodnie

Tytuł badania:

Randomizowane, otwarte badanie fazy 3 mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności epkoritamabu w skojarzeniu z R-CHOP w porównaniu z R CHOP u pacjentów z nowo zdiagnozowanym chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (DLBCL) (EPCORE DLBCL-2)

Dostępne informacje na temat badania:

bottom of page