top of page

DIAB SERWIS

Dane placówki:
Diab Serwis Popenda Spółka Jawna
ul. Józefa Ryszki 51
41-500 Chorzów
http://diabserwis.com.pl/
e-mail: diabserwis@farmepo.com

DIAB SERWIS

Diab Serwis to prywatne centrum medyczne zapewniające kompleksową opiekę pacjentom z chorobami kardio-diabetologicznymi – 23 gabinety. Centrum prowadzi badania kliniczne w większości poradni od ponad 10 lat. Wszyscy lekarze pracujący w Centrum posiadają doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych. W skład zespołów badawczych wchodzą również 3 pielęgniarki i 2 koordynatorów.

Poradnie wchodzące w skład Diab Serwis:
• diabetologiczna,
• okulistyczna
• leczenia ran przewlekłych
• internistyczna
• kardiologiczna
• chirurgii ogólnej
• ortopedyczna
• dietetyczna
• urologiczna
• neurologiczna
• nefrologiczna
• endokrynologiczna
• ginekologiczna
• pediatryczna
• chorób naczyń
• geriatryczna
oraz gabinety: stopy cukrzycowej, podologiczny, fizjoterapii i zaburzeń odżywiania.

W wymienionych poradniach leczy się łącznie około 20 000 pacjentów.
Dysponujemy pracownią pracownią EKG, Holter, Spirometrii, 2 gabinetami zabiegowymi, punktem pobrań materiału biologicznego, wirówką, lodówką i zamrażarką z monitoringiem temperatury.

bottom of page