top of page
Business, Technology, Internet and network concept. Young businessman working on a virtual

Clinical trial indication:

Zwłóknienie szpiku

Site(s) conducting the study

Ars Medical

The duration of clinical trial

36 miesięcy

Clinical study title:

Randomizowane, otwarte badanie fazy 3 mające na celu ocenę imetelstatu (GRN163L) w porównaniu z najlepszą dostępną terapią (BAT) u pacjentów z zwłóknieniem szpiku o średnim ryzyku-2 lub wysokim ryzyku (MF) z nawrotem/opornością (R/R) na leczenie inhibitorem kinazy Janus (JAK)

Available information about the study:

bottom of page