top of page
Business, Technology, Internet and network concept. Young businessman working on a virtual

Clinical trial indication:

Zaostrzona niewydolność serca

Site(s) conducting the study

Intercor

The duration of clinical trial

26 tygodni

Clinical study title:

Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie fazy 2 oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania LY3540378 u dorosłych z zaostrzoną przewlekłą niewydolnością serca z zachowanń frakcją wyrzutową (HFpEF)

Available information about the study:

bottom of page