top of page
Business, Technology, Internet and network concept. Young businessman working on a virtual

Clinical trial indication:

Umiarkowane do ciężkiego wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Site(s) conducting the study

Med-Gastr, Twoje Zdrowie

The duration of clinical trial

22 tygodnie

Clinical study title:

Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, wieloośrodkowe badanie fazy 1B mające na celu ocenę skuteczności, bezpieczeństwa i farmakokinetyki doustnego preparatu PF-07054894 u dorosłych uczestników w wieku 18-75 lat z umiarkowanym do ciężkiego wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego

Available information about the study:

bottom of page