top of page
Business, Technology, Internet and network concept. Young businessman working on a virtual

Clinical trial indication:

Umiarkowana do ciężkiej czynna postać wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

Site(s) conducting the study

Med-Gastr

The duration of clinical trial

52 tygodnie

Clinical study title:

Randomizowane, wieloośrodkowe badanie fazy 2 z podwójną ślepą próbą, kontrolowane placebo, mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności terapii indukcyjnej efawaleukiną alfa u pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej czynną postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

Available information about the study:

bottom of page