top of page
Business, Technology, Internet and network concept. Young businessman working on a virtual

Clinical trial indication:

Toczeń rumieniowaty (umiarkowany do ciężkiego)

Site(s) conducting the study

Intercor, Medyceusz

The duration of clinical trial

60 tygodni

Clinical study title:

Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, wieloośrodkowe badanie III fazy mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa telitaciceptu (RC18) w porównaniu z placebo u pacjentów z umiarkowanie lub ciężko aktywnym toczniem rumieniowatym układowym

Available information about the study:

bottom of page