top of page
Business, Technology, Internet and network concept. Young businessman working on a virtual

Clinical trial indication:

Stopa cukrzycowa

Site(s) conducting the study

Diab serwis

The duration of clinical trial

8 tygodni

Clinical study title:

Prospektywne, 8-tygodniowe, wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte badanie kliniczne porównujące skuteczność kliniczną i bezpieczeństwo Berovenalu z referencyjnym hydrożelem amorficznym u pacjentów z płytkim, niezakażonym, przewlekłym owrzodzeniem stopy cukrzycowej

Available information about the study:

bottom of page