top of page
Business, Technology, Internet and network concept. Young businessman working on a virtual

Clinical trial indication:

Przewlekła choroba nerek z Hiperkaliemią lub ryzykiem Hiperkaliemii

Site(s) conducting the study

Diab serwis

The duration of clinical trial

104 tygodnie

Clinical study title:

Międzynarodowe, randomizowane badanie III fazy z podwójnie ślepą próbą i grupą kontrolną placebo, mające na celu ocenę wpływu cyklokrzemianu sodu i cyrkonu na postęp przewlekłej choroby nerek (PChN) u osób z przewlekłą chorobą nerek i hiperkaliemią lub z ryzykiem hiperkaliemii

Available information about the study:

bottom of page