top of page
Business, Technology, Internet and network concept. Young businessman working on a virtual

Clinical trial indication:

Pacjenci zależni od transfuzji z zespołem mielodysplastycznym (MDS) o niskim lub średnim ryzyku IPSS (MDS)

Site(s) conducting the study

Ars Medical

The duration of clinical trial

od 24 do 50 miesięcy

Clinical study title:

Badanie oceniające imetelstat (GRN163L) u pacjentów zależnych od transfuzji z zespołem mielodysplastycznym (MDS) o niskim lub średnim ryzyku IPSS (MDS) o niskim lub średnim ryzyku nawrotowym/opornym na leczenie środkiem stymulującym erytropoezę (ESA).

Available information about the study:

bottom of page