top of page
Business, Technology, Internet and network concept. Young businessman working on a virtual

Clinical trial indication:

Otyłość

Site(s) conducting the study

Diab serwis

The duration of clinical trial

120 tygodni

Clinical study title:

Randomizowane badanie III fazy z podwójnie ślepą próbą i grupą kontrolną placebo, mające na celu zbadanie wpływu tyrzepatidu na zmniejszenie zachorowalności i śmiertelności u dorosłych z otyłością

Available information about the study:

bottom of page