top of page
Business, Technology, Internet and network concept. Young businessman working on a virtual

Clinical trial indication:

Obwodowy ból neuropatyczny

Site(s) conducting the study

Diab serwis

The duration of clinical trial

17 tygodni

Clinical study title:

Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, wieloośrodkowe badanie kliniczne III fazy mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania pregabaliny o przedłużonym uwalnianiu raz na dobę i pregabaliny o natychmiastowym uwalnianiu w leczeniu obwodowego bólu neuropatycznego

Available information about the study:

bottom of page