top of page
Business, Technology, Internet and network concept. Young businessman working on a virtual

Clinical trial indication:

Niepowikłane zakażenia dolnych dróg moczowych (ostre lub nawracajce)

Site(s) conducting the study

Medyceusz

The duration of clinical trial

28 dni

Clinical study title:

Randomizowane, wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione, badanie III fazy z aktywną grupą kontrolną, oceniające skutecznoość i bezpieczeństwo Furazydyny w tabletkach 200 mg o przedłużonym uwalnianiu, w porównaniu z Nitrofurantoiny w kapsułkach 100 mg o przedłużonym uwalnianiu, w leczeniu pacjentów z niepowikłanymi infekcjami dolnych dróg moczowych (ostrymi lub nawracającymi)

Available information about the study:

bottom of page