top of page
Business, Technology, Internet and network concept. Young businessman working on a virtual

Clinical trial indication:

Niepłaskonabłonkowy niedrobnokomórkowy rak płuc

Site(s) conducting the study

Ars Medical

The duration of clinical trial

-

Clinical study title:

Randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo badanie fazy 2 oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania inupadenantu w skojarzeniu z karboplatyną i pemetreksedem u dorosłych chorych na niepłaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuc, u których wystąpiła progresja w wyniku immunoterapii

Available information about the study:

bottom of page