top of page
Business, Technology, Internet and network concept. Young businessman working on a virtual

Clinical trial indication:

Nieleczony rak piersi HER2 dodatni miejscowo zaawansowany lub z przerzutami

Site(s) conducting the study

Ars Medical

The duration of clinical trial

86 miesięcy

Clinical study title:

Randomizowane, otwarte badanie fazy III oceniające skuteczność i bezpieczeństwo giredestrantu w skojarzeniu z Phesgo w porównaniu z Phesgo po terapii indukcyjnej Phesgo + taksan u pacjentów z wcześniej nieleczonym rakiem piersi HER2-dodatnim, z dodatnim receptorem estrogenowym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami

Available information about the study:

bottom of page