top of page
Business, Technology, Internet and network concept. Young businessman working on a virtual

Clinical trial indication:

Niedrobnokomórkowy rak płuc

Site(s) conducting the study

Ars Medical

The duration of clinical trial

-

Clinical study title:

Randomizowane, otwarte badanie fazy 2/3 porównujące kobolimab + dostarlimab + docetaksel z dostarlimabem + docetaksel z samym docetakselem u uczestników z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuc, u których wystąpiła progresja po wcześniejszej terapii anty-PD-(L)1 i chemioterapii (COSTAR Lung)

Available information about the study:

bottom of page