top of page
Business, Technology, Internet and network concept. Young businessman working on a virtual

Clinical trial indication:

Nawrotowe/oporne na leczenie zwłóknienie szpiku

Site(s) conducting the study

Ars Medical

The duration of clinical trial

36 miesięcy

Clinical study title:

Randomizowane, otwarte badanie fazy 3 oceniające skuteczność i bezpieczeństwo navitoclakksu w skojarzeniu z ruksolitynibem w porównaniu z najlepszą dostępną terapią u pacjentów z nawrotowym/opornym na leczenie zwłóknieniem szpiku (TRANSFORM-2)

Available information about the study:

bottom of page