top of page
Business, Technology, Internet and network concept. Young businessman working on a virtual

Clinical trial indication:

Migotanie przedsionków

Site(s) conducting the study

Med-Gastr

The duration of clinical trial

33 miesiące

Clinical study title:

Wieloośrodkowe, międzynarodowe, randomizowane, kontrolowane aktywnym komparatorem, podwójnie ślepe, podwójnie pozorowane, w grupach równoległych, 2-ramienne badanie fazy 3 mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa doustnego inhibitora FXIa asundexianu (BAY 2433334) z apiksabanem w profilaktyce udarów lub zatorowości systemowej u uczestników płci męskiej i żeńskiej w wieku 18 lat i starszych z migotaniem przedsionków zagrożonych udarem

Available information about the study:

bottom of page