top of page
Business, Technology, Internet and network concept. Young businessman working on a virtual

Clinical trial indication:

Miażdżycowa choroba układu sercowo-naczyniowego

Site(s) conducting the study

Intercor, Diab serwis, Twoje Zdrowie

The duration of clinical trial

32 miesiące

Clinical study title:

Randomizowane badanie fazy 3, kontrolowane za pomocą placebo, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, oceniające skutki stosowania obicetrapibu w dawce 10 mg u pacjentów z miażdżycową chorobą układu sercowo-naczyniowego (ASCVD), u których nie uzyskano wystarczającej kontroli choroby pomimo stosowania leków modyfikujących stężenie lipidów w maksymalnych tolerowanych dawkach

Available information about the study:

bottom of page