top of page
Business, Technology, Internet and network concept. Young businessman working on a virtual

Clinical trial indication:

Gastropareza cukrzycowa lub idiopatyczna

Site(s) conducting the study

Twoje Zdrowie

The duration of clinical trial

18 tygodni

Clinical study title:

Podwójnie ślepe, randomizowane, kontrolowane placebo badanie fazy IIb mające na celu ustalenie dawki, mające na celu ocenę skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji 12-tygodniowego leczenia naronaprydem u dorosłych uczestników z co najmniej umiarkowaną idiopatyczną lub cukrzycową gastroparezą

Available information about the study:

bottom of page