top of page
Business, Technology, Internet and network concept. Young businessman working on a virtual

Clinical trial indication:

Choroba Leśniowskiego-Crohna postać aktywna

Site(s) conducting the study

Med-Gastr

The duration of clinical trial

40 tygodni

Clinical study title:

Wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy II prowadzone z randomizacją, metodą podwójnie ślepej próby, z grupą kontrolną otrzymującą placebo i z grupami równoległymi oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania preparatu VTX958 u pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej postacią aktywnej choroby Leśniowskiego-Crohna

Available information about the study:

bottom of page