top of page
Business, Technology, Internet and network concept. Young businessman working on a virtual

Clinical trial indication:

Chłoniak rozlany z dużych komórek B

Site(s) conducting the study

Ars Medical

The duration of clinical trial

24 tygodnie

Clinical study title:

Randomizowane, otwarte badanie fazy 3 mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności epkoritamabu w skojarzeniu z R-CHOP w porównaniu z R CHOP u pacjentów z nowo zdiagnozowanym chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (DLBCL) (EPCORE DLBCL-2)

Available information about the study:

bottom of page